FORGOT YOUR DETAILS?

Tại sao ABMS là thiết yếu với doanh nghiệp?

Hãy thực hiện những điều này trước đối thủ của bạn (Click để xem)

Tính năng hệ thống ABMS

Hơn 200 modules có sẵn. Thêm modules tùy chỉnh theo yêu cầu, dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác

Khách hàng tiêu biểu

Quản lý đại lý bảo hiểm và chăm sóc khách hàng, xử lý ticket

BIDVMetlife là công ty được tạo nên bởi ngân hàng lớn nhất tại Việt Nam và công ty bảo hiểm lớn nhất tại Mỹ, với lịch sử 150 năm, công ty vẫn giữ được sự linh hoạt của mình, quy trình ticket được số hóa và quản lý chặt chẽ, quản lý đại lý đồng bộ và tiện lợi trên toàn bộ hệ thống

Telesales và Chăm sóc khách hàng

Là đơn vị hàng đầu trong ngành cho vay tiêu dùng. FECredit có những bài toán lớn về quản lý và chăm sóc lực lượng telesales và chăm sóc khách hàng, với hơn 4000 users sử dụng, Innocom đã đồng hành nhiều năm qua trên nhiều hạng mục tư vấn và hỗ trợ nâng cấp

Chăm sóc khách hàng và Quản lý spare-parts

Quản lý bán hàng và dịch vụ khách hàng

TOP
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank

Đăng ký nhận tư vấn thông tin

Đăng ký tư vấn thông tin

Name