QUÊN THÔNG TIN CHI TIẾT?

Giảm thời gian quản lý - nâng cao năng suất nhân viên

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG

MODULE GIẢI PHÁP QUẢN LÝ HỆ THỐNG

Dễ dàng kiểm soát các hoạt động của các bộ phận trong công ty dựa trên các số liệu, báo cáo tự động từ phần mềm. Kiểm soát quá trình thực hiện dịch vụ cho khách hàng tại mỗi giai đoạn, thúc đẩy các bộ phận tham gia thực hiện đúng hạn. Kiểm soát dòng tiền và các số liệu kế toán thống kê.

QUẢN LÝ CÁC BỘ PHẬN VẬN HÀNH

TỔNG HỢP CÁC BÁO CÁO TỪ CÁC BỘ PHẬN

Tùy biến xem nhận báo cáo từ các bộ phận hoặc tạo báo cáo tổng hợp các chỉ tiêu quan trọng để dễ dàng đánh giá theo dõi.

ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC PHÒNG BẠN

Tạo yêu cầu, phần quyền dễ dàng cho các phòng ban và nhận thông báo khi yêu cầu được thực hiện hoàn thành.

BẢO MẬT THÔNG TIN GIỮA CÁC BỘ PHẬN

Đảm bảo bảo mật thông tin cao do phân quyền chi tiết. Mỗi bộ phận, mỗi các nhân chỉ biết thông tin về bộ phận của mình hoặc khách hàng mình phụ trách. Ghi nhận toàn bộ nôi dung nhập xuất thông tin.

TẠO QUY TRÌNH KIỂM SOÁT TỰ ĐỘNG HÓA

Tùy biến các quy trình tự vận hành một cách linh hoạt theo yêu cầu riêng của quản lý: ví dụ quy trình bán hàng, quy trình xử lý khiếu nại, quy trình đánh giá sản phẩm.

QUẢN LÝ QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ

NHẬP YÊU CẦU DỊCH VỤ ĐẾN CÁC BỘ PHẬN

Bộ phận quản lý hệ thống sau khi nhận thông tin về hợp đồng mới sẽ nhập lên các yêu cầu và phần mềm tự động phân quyền cho các bộ phận khách tham gia vào thực hiện quy trình có sẵn.

THEO DÕI QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Bất cứ lúc nào người quản lý cũng có thể biết được tình hình thực hiện hợp đồng đang đang đến giai đoạn nào và đang dừng ở bộ phận nào để đưa ra quyết định quản trị.

TỔNG HỢP BÁO CÁO

Tổng hợp báo cáo, đánh giá sau mỗi hợp đồng dự án được triển khai thành công hay thất bại.

THÚC ĐẨY CÁC BỘ PHẬN

Thúc đẩy các bộ phận gia tăng năng suất dựa trên số liệu trung bình về thời gian hoàn thành các dự án trong lịch sử.

TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾ TOÁN

KIỂM TRA LÃI GỘP CÁC HỢP ĐỒNG

Kiểm tra mức lãi gộp với các chỉ tiêu, so sánh với chi phí đầu tư đánh giá lợi nhuận thực tế.

THEO DÕI THANH TOÁN CÔNG NỢ

Theo dõi, thông báo thời gian thanh toán, tạm ứng, công nợ khách hàng đến hạn, quá hạn...

BÁO CÁO DOANH THU CHI PHÍ LỢI NHUẬN

Quyết toán các chỉ số doanh thu, chi phí, lãi gộp, lợi nhuận.....xuất báo cáo doanh thu

THEO DÕI NHẮC LỊCH GIA HẠN DỊCH VỤ

Tự động theo dõi các dịch vụ gian hạn định kỳ và nhắc lịch gia hạn

CÁC MODULE KHÁC

Xem thêm các module giải pháp hữu ích khác của ABMS

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Đánh giá, tính lương, quản lý nhân sự

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

Báo cáo, phân tích, thiết lập quy trình quản lý doanh nghiệp

GIẢI PHÁP MARKETING

Tự động hóa hoạt động marketing, chiến dịch marketing

GIẢI PHÁP CSKH

Báo cáo, phân tích, thiết lập quy trình quản lý doanh nghiệp

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Báo cáo, phân tích, thiết lập quy trình quản lý doanh nghiệp

QUẢN LÝ TỒN KHO

Báo cáo, phân tích, thiết lập quy trình quản lý doanh nghiệp
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mr. Long

CEO
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mr. Long

CEO
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mr. Long

CEO
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mr. Long

CEO
ĐẦU

Đăng ký nhận tư vấn thông tin

Đăng ký tư vấn thông tin

Name