QUÊN THÔNG TIN CHI TIẾT?

Khai thác tối đa năng lực nhân sự

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ

MODULE GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Hỗ trợ quản lý nhân sự tập trung , các thông tin tài liệu hồ sơ nhân sự tại 1 nguồn duy nhất. Thúc đẩy hiệu quả hoạt động nhân sự thông qua các chương trình, sự kiện nội bộ, chính sách tặng thưởng. Nâng cao năng xuất lao động do nhân viên có công cụ để tự quản lý công việc cá nhân.

QUẢN LÝ CÔNG VIỆC CÁ NHÂN

THEO DÕI CÁC YÊU CẦU CẦN XỬ LÝ

Tổng hợp các yêu cầu trong 1 bảng theo dõi. Đặc biệt, khi có một công việc mới trên màn hình của nhân viên sẽ hiện thông báo để nhân viên có thể tự theo dõi và đánh giá mức độ quan trọng và sắp xếp thời gian để hoành thành một cách hiệu quả.

LÊN LỊCH LÀM VIỆC CÁ NHÂN

Tự tạo lịch làm việc dễ dàng hoặc đồng bộ lịch làm việc với google calendar. Phần mềm sẽ tự động nhắc khi gần tới lịch.

LƯU TRỮ THÔNG TIN GIAO DỊCH CÁ NHÂN

Lưu trữ toàn bộ thông tin hợp đồng giao dịch công việc của mỗi cái nhân tại mỗi dự án.

KẾT NỐI CÁC BỘ PHẬN

Phần quyền, kết nối, thông báo, chuyển giao công việc cho các bộ phận hoặc nhân sự khác có trách nhiệm thực hiện.

QUẢN LÝ THÔNG TIN NHÂN SỰ

QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG

Quản lý hồ sơ ứng viên, phân loại hồ sơ, đánh giá ứng viên. Tự động phân nhóm ứng viên theo tiêu chí đặt sẵn. Gửi email thông báo kết quản đến các ứng viên. Báo cáo hoạt động tuyển dụng.

QUẢN LÝ DANH SÁCH NHÂN VIÊN

Lưu trữ thông tin về hồ sơ, danh sách nhân viên. Phân nhóm nhân viên theo phòng ban, thời gian, chức vụ...

CẬP NHẬT BIẾN ĐỘNG NHÂN SỰ

Cập nhật thông tin nhân sự thuyên chuyển, nghỉ việc thay đổi hồ sơ, địa điểm. Cập nhật các thông tin cá nhân, gia đình, tính cách, thông báo ngày sinh nhân sự...

HỖ TRỢ TÀI LIỆU, FORM MẪU NHÂN SỰ

Hỗ trợ các form mẫu đề xuất, xin nghỉ, xin phép, đặt lịch, đặt xe, đặt phòng họp.

BÁO CÁO - THỐNG KÊ NHÂN SỰ

Xuất báo cáo nhân sự hàng tuần tháng quý theo yêu cầu

XÂY DỰNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Xây dựng các chương trình đào tạo định kỳ , gửi mail thông báo đến các khối nhân sự , nhắc lịch tham dự, tính điểm nhân sự, đánh giá kết quả đào tạo.

GỬI THÔNG BÁO NHÂN SỰ

Lên lịch gửi các thông báo nhân sự định kỳ như ngày công, sinh nhật, ngày lễ. Gửi các thông báo chung như chính sách, chế độ, định hướng của công ty....

TẠO BẢN TIN NỘI BỘ ĐỊNH KỲ

Tạo bản tin nội bộ online với thiết kế thú vị nhằm tạo động lực cho các thành viên trong công ty góp phần xây dựng văn hóa doanh nghiệp.

TẠO NHÓM CÁC SỰ KIỆN NỘI BỘ

Lê các chương trình nội bộ, sinh hoạt định kỳ, tạo nhóm các thành viên tham gia và được giao nhiệm vụ chuẩn bị. Các thành viên có thể cùng comment và đưa ra ý kiến đóng góp.

ĐÁNH GIÁ - TÍNH LƯƠNG

THEO DÕI LỊCH LÀM VIỆC CỦA NHÂN SỰ

Chia sẻ lịch làm việc cá nhân, bộ phận để cấp quản lý có thể theo dõi hoạt động của các nhân sự trong bộ phận của mình, kịp thời tham gia điều chỉnh khi cần thiết.

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC

Dễ dàng đánh giá hiệu quả công việc thông qua so sánh những yêu cầu đặt ra từ ban đầu. Là cơ sở để tính lương.

TÍNH LƯƠNG NHÂN SỰ

Nhập thông tin chấm công từ máy chấm công để tính lương nhân sự trong tháng.

ĐÁNH GIÁ - XẾP HẠNG NHÂN VIÊN

Tạo quy trình tự động đánh giá, xếp hạng nhân viên dựa trên các thông số được tổng hợp từ phần mềm.

CÁC MODULE KHÁC

Xem thêm các module giải pháp hữu ích khác của ABMS

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Đánh giá, tính lương, quản lý nhân sự

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

Báo cáo, phân tích, thiết lập quy trình quản lý doanh nghiệp

GIẢI PHÁP MARKETING

Tự động hóa hoạt động marketing, chiến dịch marketing

GIẢI PHÁP CSKH

Báo cáo, phân tích, thiết lập quy trình quản lý doanh nghiệp

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Báo cáo, phân tích, thiết lập quy trình quản lý doanh nghiệp

QUẢN LÝ TỒN KHO

Báo cáo, phân tích, thiết lập quy trình quản lý doanh nghiệp
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mr. Long

CEO
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mr. Long

CEO
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mr. Long

CEO
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mr. Long

CEO
ĐẦU

Đăng ký nhận tư vấn thông tin

Đăng ký tư vấn thông tin

Name