QUÊN THÔNG TIN CHI TIẾT?

Tiết kiệm - Kịp thời - Khả cung

GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CUNG ỨNG

MODULE GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CUNG ỨNG

Quản lý sản phẩm, hàng hóa theo ký hiệu, mã số... dễ dàng truy xuất số liệu tồn kho để lên kế hoạch mua hàng. Quản lý thông tin các đơn hàng giao dịch, đơn vị cung ứng, chi phí, chiết khấu công nợ để đưa ra các quyết định quản trị nhằm giảm chi phí tăng lượng tồn kho.

TỔNG HỢP THÔNG TIN ĐƠN VỊ CUNG ỨNG

Tổng hợp theo dõi thông tin của các đơn vị cung ứng, thông tin liên hệ, số lần giao dịch, địa chỉ và quy trình làm việc ....dễ dàng truy xuất khi cần.

THEO DÕI QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG

Theo dõi quá trình cung ứng về lô hàng , thời gian giao nhận, công nợ, chiết khấu của mỗi đơn vị, khả năng đáp ứng và chất lượng...

ĐÁNH GIÁ ĐƠN VỊ CUNG ỨNG

Dựa trên các số liệu theo dõi để thiết lập quy chuẩn đánh giá, tự động đánh giá và xếp hạng các đơnvị cung ứng.

LÊN QUY TRÌNH LÀM VIỆC VỚI NHÀ CUNG ỨNG

Lên quy trình mua hàng, tiêu chuẩn đánh giá hàng nhập, phân quyền cho các nhân viên phụ trách làm việc với các đơn vị cung ứng đảm bảo hàng về đúng tiến độ và đạt chất lượng.

QUẢN LÝ TỒN KHO - MUA HÀNG

LẬP - XUẤT PHIẾU MUA, ĐƠN HÀNG

Tạo form đơn hàng, lập phiếu, xuất phiếu mua hàng nhập kho ....ngay từ trên phần mềm. Lưu lại thông tin phiếu xuất nhập bản mềm.

THEO DÕI TÌNH TRẠNG ĐƠN HÀNG

Phân quyền cho các nhân viên mua hàng, bộ phận vận chuyển, kho....Theo dõi tình trạng xử lý đơn hàng khi đến giai đoạn chịu trách nhiệm.

THEO DÕI NHẬP - XUẤT - TỒN HÀNG HÓA

Theo dõi các lô hàng mới, cũ đến hạn, quá hạn tồn kho hàng hóa để lên kế hoạch mua hàng nhằm đáp ứng tốt nhu cầu của bộ phận kinh doanh.

TRUY CẬP SỐ LIỆU TỒN KHO DỄ DÀNG

Dễ dàng truy cập số liệu tồn kho từ mọi nơi thông qua ứng dụng trên di động, máy tính...

BÁO CÁO TỒN KHO - CÔNG NỢ

BÁO CÁO CÔNG NỢ

Báo cáo công nợ các khoản triết khấu giảm trừ với nhà cung ứng nhắc nhở thời điểm thanh toán tạm ứng để chuẩn bị nguồn tiền.

BÁO CÁO TỒN KHO

Báo cáo đến các bô phận tình trạng hàng tồn kho để có kế hoạch bán hàng phù hợp: khuyến mãi để đẩy hàng tồn kho hoặc các mặt hàn hạn chế bán.

BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ NHÀ CUNG ỨNG

Tổng hợp thông tin giao dịch với nhà cung ứng để đưa ra đánh giá lựa chọn nhà cung ứng phù hợp cho những lần giao dịch tiếp theo.

BÁO CÁO MUA HÀNG

Báo cáo định kỳ hoạt động của bộ phận mua hàng

CÁC MODULE KHÁC

Xem thêm các module giải pháp hữu ích khác của ABMS

QUẢN LÝ NHÂN SỰ

Đánh giá, tính lương, quản lý nhân sự

QUẢN LÝ HỆ THỐNG

Báo cáo, phân tích, thiết lập quy trình quản lý doanh nghiệp

GIẢI PHÁP MARKETING

Tự động hóa hoạt động marketing, chiến dịch marketing

GIẢI PHÁP CSKH

Báo cáo, phân tích, thiết lập quy trình quản lý doanh nghiệp

QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Báo cáo, phân tích, thiết lập quy trình quản lý doanh nghiệp

QUẢN LÝ TỒN KHO

Báo cáo, phân tích, thiết lập quy trình quản lý doanh nghiệp
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mr. Long

CEO
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mr. Long

CEO
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mr. Long

CEO
It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Mr. Long

CEO
ĐẦU

Đăng ký nhận tư vấn thông tin

Đăng ký tư vấn thông tin

Name