QUÊN THÔNG TIN CHI TIẾT?

 • ABMS
 • BestSales
 • BestService
 • BestProcess
 • BestTeam
 • BestBrand
 • BestSystem
 • Theo ngành

Lợi ích khi sử dụng ABMS

TÍNH NĂNG CHÍNH CỦA HỆ THỐNG

Quản lý lịch làm việc

 • Theo dõi, nhắc nhở lịch làm việc
 • Kiểm tra, đánh giá năng suất làm việc
 • Báo cáo, tổng kết công việc

Quản lý khách hàng, hợp đồng

 • Thiết lập và quản lý khách hàng/hợp đồng khoa học
 • Chỉnh sửa, xuất file hợp đồng nhanh chóng, đẩy nhanh quá trình giao dịch với khách hàng

Quản lý marketing

 • Tạo ra các chiến dịch quảng bá thương hiệu. Sau chiến dịch, người dùng có thể cập nhật/nhận được hiệu quả thực tế để phân tích, so sánh, tổng kết, báo cáo.
 • Chăm sóc khách hàng một cách nhanh chóng & hiệu quả bằng email/sms

Quản lý kho

 • Lưu trữ, cập nhật trạng thái sản phẩm/dịch vụ
 • Kiểm tra/thực hiện/tạo báo cáo cho các hoạt động xuất/nhập kho linh hoạt, chặt chẽ
 • Phối hợp dễ dàng giữa các phòng ban với bộ phận kho và bộ phận kho với Khách hàng

Chức năng mới cập nhật

Quản lý lệnh sản xuất

ABMS - 14/02/2018

Tiếp nhận yêu cầu từ khách hàng để phân công nhân viên xử lý nhanh chóng...

Quản lý tài liệu

ABMS - 14/02/2018
Lưu trữ các file được tải lên trên hệ thống hoặc liên kết từ các link Online ngoài...

HỆ THỐNG TÙY BIẾN TỐI ƯU
THEO CÁC MÔ HÌNH KINH DOANH

Các doanh nghiệp
cửa hàng bán lẻ

Doanh nghiệp
phân phối

Dịch vụ spa
phòng khám

DỊCH VỤ DOANH NGHIỆP
(in ấn, luật sư, thiết kế)

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
(ngoại ngữ, tin học, kỹ năng)

Công ty du lịch

Công ty
đại lý bất động sản

Thương mại điện tử

Ngân hàng

Khách hàng đã sử dụng

PHẦN MỀM HỮU DỤNG CHO MỌI DOANH NGHIỆP

250+

QUI TRÌNH ĐÃ TRIỂN KHAI

130+

MODUL ĐÃ THIẾT LẬP

9+

NĂM KINH NGHIỆM TRONG LĨNH VỰC CUNG CẤP GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP

1200+

TICKET ĐẪ XỬ LÝ

dự án nổi bật

ĐẦU

Đăng ký nhận tư vấn thông tin

Đăng ký tư vấn thông tin

Name