QUÊN THÔNG TIN CHI TIẾT?

 • Gói SILVER
 • 120.000VNĐ
  trên 1 tháng
 • Contact Management
 • Sales Process Management
 • Inventory Management
 • User & Access Control
 • Reporting
 • Team Collaboration
 • Email Campaigns & Tracking
 • Integration
 • Customization
 • Gói GOLD
 • Liên hệ
  trên
 • Contact Management
 • Support Management
 • User & Access Control
 • Team Collaboration
 • Email Campaigns & Tracking
 • Integration
 • Customization
 • Gói PLATINUM
 • 590000VNĐ
  trên 1 tháng
 • Contact Management
 • Sales Process Management
 • Support Management
 • Inventory Management
 • User & Access Control
 • Reporting
 • Team Collaboration
 • Email Campaigns & Tracking
 • Integration
 • Customization
ĐẦU
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank
blank

Đăng ký nhận tư vấn thông tin